Prof. dr hab. Bogdan Dębski

Profesor Bogdan Dębski

Prof. dr hab. Bogdan Dębski

Prof. dr hab. Bogdan Dębski jest pracownikiem naukowym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Nauk Fizjologicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął od uzyskania tytułu lekarza weterynarii w 1973r, następnie został doktorem nauk weterynaryjnych oraz uzyskał habilitację. W roku 2007 SGGW w Warszawie nadała mu tytuł profesora zwyczajnego.

Bogdan Dębski w swoim dorobku ma liczne staże naukowe w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Brukseli, Hanowerze oraz na uniwersytecie stanu Illinois i stanu Pensylwania.

Przez 5 lat  był członkiem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w Parmie we Włoszech (EFSA) w panelu zajmującym się dodatkami paszowymi dla zwierząt.

Profesor Dębski jest autorem wielu ekspertyz chemiczno – toksykologicznych oraz opracowań składów dodatków żywieniowych, a także środków biobójczych i kosmetyków dla psów i kotów.